Sunday, November 4, 2012

Första delen av Franklin Levinsons Horsemanship serie: Att ge hästen möjlighet att välja


Det här är den första delen av en serie artiklar skrivna av min gäst bloggare Franklin Levinson. Här kan ni läsa en kort bio om Franklin http://discoveringranchlife.blogspot.com/2012/11/kort-bio-om-den-forsta-gastbloggaren.html. Franklin kommer att lyfta våra horsemanship kunskaper till nästa nivå genom att skriva gästinlägg en gång i månaden. Jag ser verkligen fram emot vårt samarbete!

Franklin bor på den vackra ön Korfu, Grekland. Han och hans fru välkomnar ryttare av alla nivåer att komma och lära känna hans välutbildade hästar, njuta av den vackra naturen och delta i någon av alla hästrelaterade aktiviteter som finns på programmet. De erbjuder både privatlektioner och grupp aktiviteter som turridning på Silvaland Equestrian and Life Enrichment Centre. Jag har varit i Grekland många gånger men inte på det nyöppnade Silvaland. Jag är extremt nyfiken på att se stället med egna ögon och träna en vecka eller två för Franklin. Här kommer en liten inblick i Franklins häst värld. /Maria

 

Att ge hästen möjlighet att välja    

av: Franklin Levinson, översatt av: Maria NorthcuttVi människor berövar kriminella deras frihet genom att sätta de bakom lås och bom i rymningssäkra fängelser som straff för deras brott. Sätt dig in i hästens situation; alltid oskyldig, har aldrig begått något brott, men har liten, om ens någon frihet i bemärkelsen att kunna styra över sitt liv. Den är mer eller mindre tvingad att vara där vi vill, när vi vill och bo där vi bestämmer att den ska bo, på det vis vi anser vara bäst. Att hitta sätt att göra vår idé till hästens idé, så att den gör det vi önskar av egen fri vilja är en BRILLIANT variant av träning som alltför sällan tillämpas. Det här betyder verkligen inte att det är OK att vara oansvarig när det gäller den egna hästens uppförande. Det betyder inte att hästen får göra vad den vill när vi är med den. Det betyder att hästägare och tränare måste vara förutseende och hitta smarta, kreativa lösningar i all hantering och träning av hästen. Genom att härma ledaren av en flock vildhästar kan vi utveckla den sortens partnerskap med våra hästar som gör att hästen väljer oss till sin ledare. I ett sådant förhållande mellan häst och människa försöker hästen göra det som ledaren vill, när ledaren ställer rimliga krav och ”frågar hästen” på rätt sätt.

 

De flesta av oss har inte möjlighet att studera en flock vildhästar. Men om vi gjorde det, skulle vi se att ledaren/ledarna inte försöker tvinga någon av de andra hästarna i flocken till något. När ledaren bestämmer att det är dags för flocken att röra på påkarna börjar hon gå dit hennes vishet och instinkt säger henne att gå och de andra följer helt enkelt efter. Om ledaren bestämmer sig för att hon vill gå rakt igenom gruppen av hästar så går hon rakt igenom flocken och de andra hästarna flyttar sig. Hon använder inte våld eller tvång på något sätt. När det kommer till situationer när ledaren tillrättavisar en respektlös unghäst använder hon ett mycket precist kroppsspråk och minsta möjliga energi som krävs för att tillrättavisningen ska gå igenom.
Tillrättavisningen består i att hon driver iväg den unga flock medlemmen från säkerheten av att befinna sig i en grupp av hästar tills den respektlösa ynglingen är för sig själv en bit bort. Sen håller hon unghästen på avstånd, än en gång med sitt mycket precisa kroppsspråk, tills hon låter den komma tillbaka till säkerheten i gruppen. Hur låter hon den komma tillbaka? Hon visar det med sitt kroppsspråk. Hon skadar inte hästen, straffar den inte och är inte arg på den. Hon utbildar den unga hästen. En ensam häst ute i det fria är mycket utsatt och blir lätt ett byte för rovdjur. Ledaren har använt den naturliga överlevnadsinstinkten på sin ”lektion” med unghästen. På det här sättet blir det den unga hästens önskan och eget val att följa ledaren och samarbeta med henne.
 

Hela kommunikationen består av kroppsspråk och den energi som används genom kroppsspråket. Människors kommunikation består också av energi. Vi kommunicerar med ord och omedvetet även med den energi vi sänder ut; oavsett om det är vänlig, arg, aggressiv, upphetsad eller lugn energi. Vårt språk kan återspegla ett virrvarr av olika slags känslor. För att kommunicera effektivt måste vi vara medvetna om: vilken sorts energi vi sänder ut, vilken avsikt vi har med det vi gör och hur vi kan välja våra ord på ett klokt sätt, samt ha en medvetenhet om hur vi använder vårt kroppsspråk effektivt med målet att vara så tydliga som det bara går.

Hästarna i en flock av vildhästar litar på och respekterar ledaren/ledarna. Det har med deras överlevnad att göra. Deras ledare uppvisar alltid många av de egenskaper som vi tillräknar en god ledare: integritet, ärlighet, mobbar inte de som de är ledare för, försöker hitta en fredlig lösning och sätt att vara tillsammans med de andra medlemmarna i gruppen och är visa när det kommer till överlevnads strategier. De här egenskaperna gör att resten av flocken litar på och respekterar de som ledare. Eftersom ledaren visat sig förtjänt av tillit och respekt så väljer de andra hästarna, gör det till sin idé, att följa ledarhästens önskningar. Frågan uppstår; Hur kan vi människor utveckla samma sorts ledarskap gentemot hästen att det vi vill blir deras önskan?

Mina tankar om det börjar med vår egen integritet. Är vi ärliga med våra hästar? Med det menar jag: använder vi tvång för att få vår vilja fram hellre än finslipad och lämplig kommunikation, skickligt ledarskap, kännedom om hästens natur och rätt sorts verktyg? Människor använder ofta tvång (våld, mutor, hot och skrämsel) tillsammans med hästar antingen p.g.a. okunskap eller för att det är det snabbaste sättet att få det resultat man önskar. Vi har en tendens att vilja ha det vi vill ha av våra hästar och det nu med en gång. Så gör inte en ledare och det visar ingen som helst integritet från vår sida. Att vara konsekvent och tålmodig är två viktiga aspekter av ett gott ledarskap som ger oss respekt. Det visar integritet och gör oss värda att lita på i hästens ögon.Jag har sett tränare som haft väldigt lite tålamod med unghästar som inte vågat gå fram. Som påstår att hästen är envis när den i själva verket är rädd. Istället för tålamod, kunskap och yrkesskicklighet att verkligen träna/utbilda djuret i ordets rätta bemärkelse sparkar de hälarna hårt i hästens sida, använder spö och sporrar och på det viset tvingar det stackars djuret framåt. Det här har inget med ledarskap eller god träning att göra. Istället lär det hästen att förknippa människans ben med rädsla och obehag, att bli riden blir ingen positiv upplevelse. Det här lär hästen att gå emot det vi ber om istället för att hjälpa hästen att välja ett samarbete med oss. Det lägger till ett moment av rädsla/obehag för hästen som motsats till att belöna hästen för att den vågar försöka.
De här tränarna rättfärdigar sitt beteende med att säga att det inte finns tillräckligt med tid för att använda positiv förstärkning och/eller att hästen helt enkelt skulle ha gjort det de bad om av en eller annan orsak. Tränare som gör så visar att de inte har förstått principen med positiv förstärkning och att de föredrar tvång framför tålamod. Det visar att de saknar genuin kunskap och/eller respekt för hästen som individ. Verkligheten är den att positiv förstärkning hjälper till att skapa en positiv, samarbetsvillig attityd hos hästen. Det hjälper hästen att välja att samarbeta med oss. Positiv förstärkning är mer effektivt på lång sikt eftersom hästen får ut något av att vara med oss, istället för att vi får en häst som fogar sig efter vår vilja p.g.a. tvång (den har egentligen inget val.)

Att hjälpa hästen att behålla en positiv inställning till tiden den tillbringar med oss är extremt viktigt. Hästar väljer av naturen den enklaste utvägen, med minst motstånd. De väljer det som innebär minst arbete, är lättast att utföra och mest behagligt. Hästen fungerar helt enkelt så. De föredrar faktiskt att någon annan tar de mest grundläggande besluten (som när och vart de ska förflytta sig) att följa en god ledare är lättare och kräver mindre ansträngning än att ta egna beslut. Så istället för att använda sig av bestraffning när hästen uppvisar ett oönskat beteende eller inte samarbetar så kan vi välja ett smartare sätt. Vi kan helt enkelt blockera det oönskade beteendet genom att göra det vi önskar från hästen det lättaste valet.
 

Som exempel: om en häst har för vana att trängas med sitt huvud kan vi vara förutseende och hålla två fingrar eller armbågen på så sätt att hästen får fingrarna/armbågen i kinden när den svänger sitt huvud mot oss. Hästen lär sig snart att det inte är så smart att trängas på det viset. Eller om en häst bara vill röra sig åt ena hållet kan vi blockera det hållet genom hur vi placerar oss. Vi kan ställa oss så att det håll hästen vill röra sig åt är blockerat av ett naturligt hinder som en vägg eller ett staket, samtidigt som vi lämnar det håll vi vill att hästen ska röra sig åt öppen, hästen väljer då självmant att gå åt det hållet. Det här är ingen komplicerad vetenskap, utan enkel logik. Den här sortens träning är logisk, skapar inget motstånd eller rädsla i hästen och fungerar.

 

Vi hästägare och tränare har ett val. Vi kan välja träningsmetoder som går ut på samarbete mellan häst och människa eller så kan vi skapa konflikt genom träningsmetoder som innehåller olika grader av tvång. Vi kan belöna beteenden som vi uppskattar genom att ta bort allt tryck från hästen och erbjuda den en stunds lugn och ro. Eller så kan vi bestraffa den som om den var någon sorts slav eller brottsling. Hästar och människor är varandras lärare och elever. Det här konceptet grundar sig på principen om ”Attitudinal Healing” (enligt attitudinal healing kommer god hälsa/välmående från att ha sinnesfrid, samt möjlighet att välja.) Teorin är framtagen av Drs. Jerry Jampolsky och hans fru Diane Cirincione. För mer information besök  www.AHInternational.org.

Att lära sig att lära från hästen är ett stort steg på vägen till framgång med hästar. Att visa respekt genom att bli bra på att lyssna på sin häst och agera utifrån det vi hör kommer att hjälpa oss på vägen mot ömsesidig tillit och respekt.  Intressant nog fungerar samma principer utmärkt i mänskliga relationer med! Vänligen besök min site www.WayoftheHorse.org för mer information om mina träningsmetoder, filosofier, tjänster och olika program.

 

 

2 comments:

I´d love to hear what you think about todays post. Did you relate to the topic?